admin

Savivaldybių bendradarbiavimo renginio, vykusio 2018-10-29 Plungės viešojoje bibliotekoje, REFLEKSIJA

2018 m. spalio 29 d. į Plungę susirinko Lietuvos ir ESF projekto Lyderių laikas 3 ( toliau LL3) dalyviai - Palangos, Plungės rajono, Rietavo ir Šilalės rajono savivaldybių komandos. Bendradarbiavimo renginys vyko netradicinėje aplinkoje - buvusios Oginskių dvaro laikrodinės ir oranžerijos renovuotose patalpose įsikūrusioje Plungės savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Atvyko dauguma kūrybinių komandų narių (45) ir kviestiniai svečiai – projekto vadovė Rasa Šnipienė, ŠMM regioninės politikos analizės skyriaus specialistė Regina Pocienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, LL3 projekto konsultantas Audrius Matiukas, konsultantė Sigita Jonaitienė. ... Skaityti

NAUJOS TECHNOLOGIJOS SENJORAMS

Erasmus + projektas Nr. 2017-1-PL01-KA204-038530, kuriame partnerių teisėmis dalyvauja centro komanda. Projektas prasidėjo 2017 metų gruodžio mėnesį ir baigsis 2019 metų lapkričio mėnesį. ... Skaityti

Projekto „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ketvirtoji konsultacija

2018 m. spalio 16 d. dieną Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre vyko IV-oji LL3 Kūrybinės komandos konsultacija. Šios konsultacijos tikslai: * Aptarti atliktus darbus ir ... Skaityti

Plungės rajono dailės ir technologijų mokytojų ir jų mokinių darbų paroda

Jaukioje Plungės Vaikų bibliotekos erdvėje 24 rajono dailės ir technologijų mokytojai iš 10 mokyklų pristato savo ir savo mokinių kūrybą. Paroda žavi ne tik eksponatų gausa, bet ir technikų įvairove. Tai ne tik tapybos, grafikos, fotografijos, dailiosios tekstilės, drožybos kūriniai, bet ir originali įvairių technikų sintezė. ... Skaityti

Kvietimas TAU studentams

Pasaulis – tai didžiulė drobė,Kurioje kiekvienas paliekame žymę.Šviesią, Tamsią,Pasaulis – tai knyga, kurią mes rašome. Visą gyvenimą. Po raidę. Po žodį, po eilutę. Kiek sugebame. ... Skaityti

Kvietimas

Š. m. spalio 3 d. 14.00 val. ... Skaityti

Projekto LL3 mokyklinis renginys Plungės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje

Savo mokyklą ir projektinę patirtį pristatė Senamiesčio mokyklos vadovai. Šioje mokykloje daug dirbama SEU srityje. A. Raugienė trumpai priminė LL3 tikslus ir veiklas bei naudą, o KK vadovė L. Galvanauskienė pristatė komandos kelią gryninant savivaldybei bendrą pokyčių aspektą. Šiuo metu apsispręsta dėl temos „Įtrauki ir emociškai saugi aplinka bendruomenei“. Renginyje dalyvavo daugumos mokyklų direktoriai ir pavaduotojai bei metodinių grupių pirmininkai. Apie 50% dalyvių nebuvo girdėję apie LL3 naudas ir veiklas, todėl renginys buvo prasmingas. Lektorė Eglė Maslauskienė vedė mokymus apie EQ. Labai prasminga, nes į temą KK pasirinktai temai. ... Skaityti

Konkursas surdopedagogo pareigoms užimti

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras skelbia konkursą surdopedagogo (0,1 etatui) pareigoms užimti (4 val. per sav.) nuo 2018 m. spalio mėn. 1 d. ... Skaityti

Konkursas psichologo pareigoms užimti

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras skelbia konkursą psichologo (1 etatui) pareigoms užimti (40 val. per sav.) nuo 2018 m. spalio mėn. 1 d. ... Skaityti

Konkursas logopedo pareigoms užimti

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras skelbia konkursą logopedo (0,2 etatui) pareigoms užimti (8 val. per sav.) nuo 2018 m. spalio mėn. 1 d. ... Skaityti