Pradžia | Naujienos | RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS „MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS“ NUOSTATAI

RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS „MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS“ NUOSTATAI

Teksto dydis: Decrease font Enlarge font

PLUNGĖS SENAMIESČIO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS „MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2016 m. sausio 29 d. Nr. B-12 Plungė Vadovaudamasis Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatų, patvirtintų Plungės rajono savivaldybės 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-157, 28.11 p., t v i r t i n u respublikinės pradinių klasių mokytojų konferencijos „Mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas“ nuostatus (pridedama). Direktorius Algirdas Serva

PATVIRTINTA

 

Plungės Senamiesčio mokyklos direktoriaus

 

2016 m. sausio 29 d.   įsakymu Nr. B-12

 

 

 

RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS

 

„MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS“

 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Šios nuostatos reglamentuoja respublikinės pradinių klasių mokytojų konferencijos „Mokytojo ir mokinio kūrybiškas bendradarbiavimas“ (toliau – Konferencija) tikslą, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką.

 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIA

2. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi apie kūrybiškumo ugdymo iššūkius ir

 

galimybes, skatinti mokytojus ieškoti inovatyvių ugdymo būdų ir metodų.

 

 

 

3. Konferencijos uždaviniai:

 

3.1. Suteikti teorinių ir praktinių žinių mokytojams, dirbantiems pradinio ugdymo pakopoje.

 

3.2. Ugdyti inovatyvumo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

 

3.3. Skatinti bendradarbiavimą, pozityviosios patirties sklaidą.

 

 

 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

4. Konferencija įvyks 2016 m. kovo 31 d. Plungės Senamiesčio mokykloje (Minijos  g. 5, Plungė).

 

5. Registracija į konferenciją vyksta iki  2016 m. kovo 15 d.

 

6. Konferencijos pradžia 10:00 val. (dalyvių registracija nuo 9:30 val.).

 

7. Siūlomos potemės darbui sekcijose:

 

  • Kūrybiškas mokinio ir mokytojo bendravimas pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.
  • Projektinė (tiriamoji) veikla – galimybė ugdyti mokinių kūrybiškumą.
  • Inovatyvių metodų panaudojimas pamokose.

 

8. Konferenciją organizuoja  Plungės Senamiesčio mokykla, Plungės suaugusiųjų švietimo centras.

 

 

 

9. Konferencijos organizavimo grupė:

 

Laima Galvanauskienė, Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja metodinei veiklai,

 

Algirdas Serva, Plungės Senamiesčio mokyklos direktorius,

 

Juozas Griškus,  Plungės Senamiesčio mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

 

Rasa Stonkienė,  Plungės Senamiesčio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

 

Kristina Vaškelevičienė, Plungės Senamiesčio mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė,

 

Regina Gusčienė, Plungės Senamiesčio mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.      

 

                                                          

 

                                     IV. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE

 

 

 

10. Konferencijos pranešėjais bei klausytojais gali būti mokytojai, dirbantys pradinio ugdymo pakopoje.

 

11. Konferencijos dalyviai registruojasi  užpildę ir atsiuntę registracijos anketą. (Priedas Nr.1 – pranešėjams, Priedas Nr.2 – klausytojams)

 

12. Dalyvių registracija vyksta  iki 2016 m. kovo 15 dienos.

 

13. Užpildytą anketą dalyviai siunčia  el. paštu  kristina.kris27@gmail.com

 

14. Galimos pranešimų pateikimo formos:

 

14.1. pranešimas;

 

14.2. stendinis pranešimas;

 

14.3. projektinio darbo pristatymas;

 

14.4. filmo demonstravimas;

 

14.5. kitos kūrybinės formos.

 

15. Pranešimui skiriama 5 -  7 minutės.

 

16.  Konferencijos pranešėjai ir dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus. Pažymėjimo kaina –  1,2 Eur.

 

18. Mokestis už pažymėjimą sumokamas registracijos metu.

 

 

 

 Priedas Nr.1

 

 

 

RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS „MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS “

 

REGISTRACIJOS  anketa pranešėjams

 

 

 

Pranešėjo(-ų) vardas(-ai), pavardė(-ės)

 

 

Švietimo įstaiga (įstaigos kodas)

 

 

Kvalifikacinė kategorija

 

 

Pranešėjo kontaktai – telefono numeris, elektroninio  pašto  adresas

 

 

Pranešimo ar pristatymo tema

 

 

 

Pranešimo ar pristatymo forma

 

 

Reikalinga demonstracinė, programinė įranga (prašome pabraukti)

Kompiuteris

Multimedia

Kita (įrašyti)

 

 

 

 

 

Anketas siųsti Plungės Senamiesčio mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei Kristinai Vaškelevičienei iki 2016 m. kovo 15 dienos elektroniniu paštu  kristina.kris27@gmail.com

 

                                                                                                                                                               

 

 

Priedas Nr.2

 

 

 

RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS „MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS “

 

REGISTRACIJOS  anketa klausytojams

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė

 

 

Švietimo įstaiga (įstaigos kodas)

 

 

Kvalifikacinė kategorija

 

 

Dalyvio kontaktai – telefono numeris, elektroninio  pašto  adresas

 

 

 

 

 

 

Anketas siųsti Plungės Senamiesčio mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei Kristinai Vaškelevičienei iki 2016 m. kovo 15 dienos elektroniniu paštu  kristina.kris27@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

  • Siųsk draugui el. paštu Siųsk draugui el. paštu
  • Versija spausdinimui Versija spausdinimui
  • Grynasis tekstas Grynasis tekstas

Pamokų laikas

Jaunimo mokyklos skyriaus klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 08:55 09:40
3 09:50 10:35
4 10:45 11:30
5 11:40 12:25
pietų pertrauka 12:25 12:45
6 12:45 13:30
7 13:40 14:25

Jaunimo klasių tvarkaraščiai

Gimnazinių klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 16:10 16:55
2 17:00 17:45
3 17:50 18:35
4 18:40 19:25
5 19:30 20:15
6 20:20 21:05

Gimnazinių klasių tvarkaraščiai: kasdieninių / neakivaizdinių

Facebook