Centro istorija

1945-aisiais, ką tik praūžus karui, Plungėje buvo įsteigta suaugusiųjų gimnazija. Jos pirmasis direktorius buvo Napoleonas Mikšys. Gimnazijoje veikė 6 klasės. Čia mokėsi žmonės, negalėję siekti mokslo. Mokymosi sąlygos buvo ypač sunkios: patalpos menkai kūrenamos, nebuvo šviesos, trūko vadovėlių, rašymo priemonių. Tik didelis noras vertė žmones skubėti į klases. Pirmieji mokiniai buvo A. Pagojus, A. Miknius, O. Miknienė, J. Narmontas, A.Laurinavičiūtė, P.Strazdas.

1946 m. Plungėje įsikūrė darbo jaunimo mokykla, vadovaujama V. Baltrūno.

Nuo 1948 m. mokyklai vadovavo Jonas Ravickas. Kartu su mokiniais mokytojai kirto medžius klasėms apšildyti. Bėgo metai. Gausėjo mokinių būrys, gerėjo darbo salygos. 1952 m. mokykla buvo perkelta į Salantų gatvėje buvusios I vidurinės mokyklos patalpas – Žemuosius rūmus - ir pavadinta Darbininkų jaunimo vidurine mokykla. Buvo leista naudotis vidurinės mokyklos baze. 1953 m. mokyklą jau lankė 75 žmonės.

Nuo 1953 iki 1974 metų mokyklai vadovavo J.Baltrušaitis. 20 metų jis vadovavo šiai mokyklai, daug buvo pasikeitimų, pergalių ir džiaugsmų.
Stiprėjo mokyklos ryšys su įstaigomis ir įmonėmis. 1955-56 mokslo metais kiekvienam mokytojui buvo paskirta šefuoti darbovietė. Mokykloje jau buvo 12-13 klasių, dirbo tokie puikūs pedagogai kaip E.Jonikienė, K.Baltrūnienė, V.Mikalauskas, J.Zabielaitė-Greičiuvienė. 1959 m. vakarinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja dirbo A.Perednytė–Valančienė, o nuo 1974 m. ji jau vadovavo mokyklai. Tada vis dar trūko mokytojų, silpna buvo mokymo bazė. Tačiau žmonės mokėsi, padėdavo mokyklos ūkiui, patys organizavo bendrus renginius. Ir šiandien geru žodžiu mini bendraklasius, buvusius mokytojus.

1960 metais spalio mėnesį prie vidurinės mokyklos įsteigtas Klaipėdos neakivaizdinės vidurinės mokyklos Plungės konsultacinis punktas. Jam vadovavo J. Ravickas. Tai pirmieji žingsniai neakivaizdinio skyriaus, kuris 1970 metais galutinai pakeitė vakarinio mokymo formą. 1977 metais mokykla pakeitė pavadinimą ir tapo Plungės neakivaizdine vidurine mokykla. Iki 1975 metų mokyklos bazė buvo Plungės 3-iosios vidurinės mokyklos patalpose, o nuo

1975 metų neakivaizdinė mokykla persikėlė į buvusios pradinės mokyklos patalpas J.Janonio 6 . Sutelktas mokytojų kolektyvo darbas davė gerų rezultatų. Tai bylojo skaičiai: 1948 metais mokyklą baigė 10 mokinių, 1958 m. – 14 mokinių, o 1978 m. - jau 310 mokinių. Pačią gausiausią laidą mokykla išleido

1976 metais - 399 mokiniai. Pats didžiausias mokinių skaičius - 1041 - mokėsi 1977-1978 mokslo metais. Mokyklos mokytojai iniciatyvūs ir kūrybingi. Nelengva derinti darbą ir mokslą, sugebėti pabėgti nuo šeimyninių rūpesčių ir paimti į rankas knygą. O juk mokyklą baigė ir dabar joje mokosi ne viena šeima.

Angelė Valančienė mokyklai vadovavo nuo 1974 metų iki 1991 m. rugsėjo 1 dienos.
Jovita Donielienė mokyklai vadovavo nuo 1991 m. rugsėjo 1d. iki 2000 m. rugsėjo 1d.. Jovita Donielienė matematikos mokytoja mokykloje dirba nuo 1979 metų.

1999 m. vasario mėnesį mokykla persikėlė į naujas, buvusios meno mokyklos, patalpas Birutės gatvėje Nr. 4.

Adomas Kripas vadovauja mokyklai nuo 2000 m. rugsėjo 1d. Nuo 2001 m. sausio 1d. mokykla finansiškai savarankiška. 2002 m. rugsėjo 1-ąją mokykla pasitiko naujose patalpose, įsikūrė buvusio darželio – mokyklos patalpose V.Mačernio gatvėje Nr.29.

2006 m. rugsėjo 1 dieną įsteigtas Plungės suaugusiųjų švietimo centras. 2008 metais prijungtas Jaunimo mokyklos skyrius.

2009 m. centras išleido 60 abiturientų laidą.

Pamokų laikas

Jaunimo mokyklos skyriaus klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 08:55 09:40
3 09:50 10:35
4 10:45 11:30
5 11:40 12:25
pietų pertrauka 12:25 12:45
6 12:45 13:30
7 13:40 14:25

Jaunimo klasių tvarkaraščiai

Gimnazinių klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 16:10 16:55
2 17:00 17:45
3 17:50 18:35
4 18:40 19:25
5 19:30 20:15
6 20:20 21:05

Gimnazinių klasių tvarkaraščiai: kasdieninių / neakivaizdinių

Facebook