Kursai

Anglų kalba

Anglų kalbos (lygiai - A1, A2, B1, B2). Užsienio kalbų mokymų trukmė - 30 akad. val. Kursai pradedami kai susirenka 10 žmonių grupė.

Kursų kaina – 1,50 €  už akademinę valandą.

Registracija ir išsamesnė informacija tel.: (8~448) 52038, mob. tel.: 8 611 34894, el. paštas: plungessuaug@gmail.com

Užsienio kalbų mokėjimo įsivertinimo lentelė pagal Europos Tarybos sudarytą EUROPOS KALBŲ APLANKĄ

 

A1

A2

B1

B2

Klausymas

Gebu suprasti žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save, šeimą bei artimiausią aplinką, jeigu žmonės kalba lėtai ir aiškiai.

Gebu suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis, pvz.: paprastą inforrmaciją apie asmenį ir šeimą, apsipirkimą, gyvenamąją vietą, įsidarbinimą. Suprantu trumpų, aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų prasmę.

Gebu suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti darbe, mokyk-oje, poilsiaujant ir pan. Gebu suprasti esmę daugelio radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, taip pat asmeninėmis ar profesinėmis temomis, kai kalbėjimo tempas palyginti lėtas, o tarimas aiškus.

Gebu suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Gebu suprasti didumą TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus. Gebu suprasti didumą filmų bendrine kalba.

Skaitymas

Gebu suprasti įprastus pavadinimus, žodžius ir labai paprastus sakinius, pvz., iš skelbimų, plakatų ar katalogų.

Gebu skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Gebu rasti specifinę, nuspėjamą informaciją kasdieniuose tekstuose: skelbimuose, reklaminiuose lapeliuose, valgiaraščiuose, tvarkaraščiuose, ir gebu suprasti trumpus, paprastus asmeninius laiškus.

Gebu suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių k gramatikos formų bei konstrukcijų, susijusių su kasdieniu gyvenimu ar darbu. Gebu suprasti įvykių, jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose.

Gebu skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškia- mas tam tikras rašytojo požiūris ir nuomonė. Gebu suprasti šiuolaikinę prozą.

Kalbėjimas

Gebu bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau ir padėti man suformuluoti mintį. Gebu klausti ir atsakyti į paprastus klausimus apie būtiniausius poreikius arba gerai žinomus dalykus.

Gebu bendrauti atlikdama(s) įprastines nesudėtingas užduo- tis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Gebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada suprantu tiek, kad galėčiau palaikyti pokalbį.

Gebu bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galiu patekti keliaudamas po šalį, kurioje kalbama ta kalba. Gebu nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, mane dominančiomis arba kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones ir naujausius įvykius.

Gebu gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl galiu normaliai bendrauti su asme- nimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Gebu aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, taip pat pateikti ir pagrįsti savo nuomonę.

Rašymas

Gebu parašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą.

Gebu rašyti trumpas, paprastas pastabas ar žinutes. Gebu parašyti labai paprastą asmeninį laišką, pvz., kam nors už ką nors padėkoti

Gebu parašyti paprastą rišlų tekstą gerai žinomomis ar mane dominančiomis temomis. Gebu rašyti asmeninius laiškus, apibūdinti patirtį ir įspūdžius.

Gebu parašyti aiškų detalų tekstą daugeliu temų, susijusių su mano interesais. Gebu parašyti rašinį ar ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis, kurios paremia ar paneigia tam tikrą požiūrį. Gebu rašyti laiškus ir pabrėžti įvykių bei patirties svarbą man.

 

Pamokų laikas

Jaunimo mokyklos skyriaus klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 08:55 09:40
3 09:50 10:35
4 10:45 11:30
5 11:40 12:25
pietų pertrauka 12:25 12:45
6 12:45 13:30
7 13:40 14:25

Jaunimo klasių tvarkaraščiai

Gimnazinių klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 16:10 16:55
2 17:00 17:45
3 17:50 18:35
4 18:40 19:25
5 19:30 20:15
6 20:20 21:05

Gimnazinių klasių tvarkaraščiai: kasdieninių / neakivaizdinių

Facebook