Priėmimo tvarka

Suaugusiųjų gimnazija kviečia 18 metų ir vyresnius asmenis mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Mokymosi formos - grupinė (kasdienis, neakivaizdinis mokymosi proceso organizavimo būdai).

Asmenys, pateikę pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (7 ar 8 klasę baigę iki 1985 m., 9 klasę iki 1999m., 10 klasę nuo 2000m.), priimami mokytis pagal vidurinio ugdymo programą į 11 klasę.

Reikalingi dokumentai:
• Įgyto išsilavinimo dokumentas/ pažyma;
• Pasas arba tapatybės kortelė;
• Santuokos liudijimas (moterims);
• Neįgalumo pažyma (jeigu tokia turima).

Jaunimo mokyklos skyriaus klasės skirtos tam, kad geriau pažintum save, pasirinktum tinkamą profesiją ir atgautum pasitikėjimą savo jėgomis. Čia sėkmingai baigsi pagrindinę mokyklą, įgysi pagrindinį išsilavinimą ir susipažinsi su įvairiomis profesijomis per ikiprofesinio ugdymo dalyko pamokas.

Priimami mokiniai iš Plungės miesto ir rajono. Čia didelis dėmesys yra skiriamas kiekvienam mokiniui. Mokytojai, klasių vadovai ir socialinis pedagogas gerai žino kiekvieno mokinio problemas, stengiasi jas analizuoti ir išspręsti.

Mokiniai linkę į praktinę veiklą gali save realizuoti ikiprofesinio mokymosi pamokose. Tam yra skirti erdvūs kabinetai su nauja mokymosi įranga.

Mėgstantiems sportuoti, siūloma nauja treniruoklių salė, teniso stalas, dziudo treniruotės, gimnastikos salė.

Mokiniams, mėgstantiems muziką, sudarytos sąlygos mokykloje groti, dainuoti, didžėjauti, nes centras aprūpintas nauja šiuolaikine muzikos aparatūra.

Būtini dokumentai:
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas, pasas, asmens tapatybės kortelė);
• Įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba Mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
• Sveikatos patikrinimo pažyma (Forma Nr.027-1/a);
• Tėvų/globėjų prašymas (iki 14 m.) ar sutikimas (po 14 m.);
• Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams Pažyma iš PPT tarnybos;
• Nuotrauka (jeigu reikalingas Mokinio pažymėjimas pavėžėjimui).

Dokumentai priimami darbo dienomis.

Informacija teikiama:
telefonu 8-448-72394, el. paštu pavaduotoja@suaugplunge.lt arba adresu V.Mačernio g. 29 , Plungė.
 
 
 

Pamokų laikas

Jaunimo mokyklos skyriaus klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 08:55 09:40
3 09:50 10:35
4 10:45 11:30
5 11:40 12:25
pietų pertrauka 12:25 12:45
6 12:45 13:30
7 13:40 14:25

Jaunimo klasių tvarkaraščiai

Gimnazinių klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 16:10 16:55
2 17:00 17:45
3 17:50 18:35
4 18:40 19:25
5 19:30 20:15
6 20:20 21:05

Gimnazinių klasių tvarkaraščiai: kasdieninių / neakivaizdinių

Facebook