Socialinio pedagogo veikla

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

• Padeda mokiniams geriau adaptuotis bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis ir mokytis.
• Dirba kartu su pedagogais, klasių vadovais, bendruomene.
• Turi teisę būti švietimo įstaigos tarybos nariu, dalyvauti administracijos pasitarimuose.
• Turi teisę susipažinti su švietimo įstaigos dokumentacija, skirta mokiniams.
• Turi teisę lankytis pamokose ir neformalaus švietimo veikloje.
• Turi teisę teikti siūlymus švietimo įstaigos administracijai, pedagogams, klasių vadovams.
• Turi teisę kreiptis pagalbos į atitinkamus specialistus švietimo įstaigose ir už jos ribų.
• Turi teisę gauti reikiamą informaciją ir paramą iš valdžios, teisėsaugos ir kitų įstaigų.
• Įvertina mokinio socialines problemas ir poreikius.
• Stengiasi pasirinkti efektyvius darbo metodus.
• Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo mokiniui procese.
• Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus negali peržengti savo profesinės kompetencijos ribų.
• Informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo.
• Konsultuoja mokinius ir juos supažindina su mokymosi tvarka.
• Stebi mokinių mokymąsi, lankomumą.
• Atlieka įvairius centrui, mokiniams svarbius tyrimus ir reguliariai už juos atsiskaito.
• Skleidžia informaciją apie formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes centre.
• Bendrauja su mokinių tėvais siekiant geresnių mokymosi ir lankomumo rezultatų.
• Dirba su deviantinio elgesio mokiniais.
• Lanko mokinius namuose, kurie turi drausmės ir lankomumo problemų.

Pamokų laikas

Jaunimo mokyklos skyriaus klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 08:55 09:40
3 09:50 10:35
4 10:45 11:30
5 11:40 12:25
pietų pertrauka 12:25 12:45
6 12:45 13:30
7 13:40 14:25

Jaunimo klasių tvarkaraščiai

Gimnazinių klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 16:10 16:55
2 17:00 17:45
3 17:50 18:35
4 18:40 19:25
5 19:30 20:15
6 20:20 21:05

Gimnazinių klasių tvarkaraščiai: kasdieninių / neakivaizdinių

Facebook