Seminaras, skirtas lietuvių kalbos mokytojams

Vasario 15 d. Plungės suaugusiųjų švietimo centre vyko seminaras „Problemų sprendimu grįstas ugdymas – būdas suaktualinti psichologiškai tolimus mokiniui tekstus. Mąstymo žemėlapių panaudojimas informacijai tvarkyti“ skirtas lietuvių kalbos mokytojams. Seminarą vedė “Ąžuolyno” gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Nijolė Bartašiūnienė.

Seminaro metu lektorė supažindino su  probleminiu ugdymu– tai nauju požiūriu į pamokos uždavinį, jos struktūrą, mokytojo vaidmenį bei mokomojo dalyko sąveiką su realiu gyvenimu, dalyvaujant švietimo kaitos procese. Anot N. Bartašiūnienės, gebėjimas formuluoti ugdymo(si) problemas ir jas pateikti arba parengti mokinius jas formuluoti – vienas esminių mokytojo pasirengimo uždavinių.